Ordet och Tankens makt!

Ordet och tanken har en väldig makt över människan. Felaktiga ord och felaktiga tankar skapar alltid problem såsom villrådighet, missräkningar och inre konflikter. Ett felaktig tänkande kan fördärva ett helt människoliv och det skapar ofta rädsla, osäkerhet, ångest fruktan och förtvivlan.

Många människor kan liknas vid kvinnan här till vänster där hennes negativa tankar snurrar runt i hennes tänkande dag och natt. Se symbolbilden här till vänster.
Psykiatrikerna lär, att ingen människa är född med fruktan. Detta påstående styrks även i Bibeln ty Guds ord säger att: " Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande." 2 Tim. 1:7.
Symbolbilden här till vänster visar på en människa, som är uppfylld med svåra bekymmer och med svåra problem. Bibeln säger, att människans problem ofta beror på ett felaktigt tänkande. Job. 3:25.


Många människor som jag har talat med har sagt att de är förvirrade och djupt olyckliga och de vet inte hur de skall kunna bli fri från sitt negativa tänkande ty de negativa tankarna kommer ständigt åter gång på gång. Se symbolbilden här ovan. 
Psykiatikerna lär, att ingen människa är född med fruktan. Om vi inte är födda med fruktan, varifrån kommer den då? Bibeln ger oss svaret och den upplyser oss om, att de negativa tankarna kommer ifrån djävulen. Jesus Kristus jämförde de negativa tankarna med en tjuv och sade, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra..." Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ovan. 


Bibeln berättar mycket tydligt hur de negativa tankarna förstörde Jobs liv. I  sin förtvivlan erkände Job och sade, att: "Det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig." Job. 3:25. 
Bibeln talar tydligt om sådd och skörd och säger, att: "Vad människan sår, det får hon också skörda."  Se symbolbilden här till vänster.Gal. 6:7-8.
Jesus hade svar på Jobs felaktiga tänkande och sade till sina lärljungar, att: "Såsom du tror, så må det ske dig." Matt. 8:13. 


Allt som Job tänkte och fruktade det kom över honom - han kunde inte undgå följderna av sin egen fruktan och följderna av det som han tänkte. Bibeln säger att verksam fruktan och ångest skapas av en felaktig tro. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Det betyder, att om vi tänker negativa tankar så får vi också skörda negativa tankar. Om vi däremot tänker goda positiva tankar då får vi också skörda goda och positiva tankar.
Bibeln berättar att Job fruktade att hans egendomar skulle förstöras. Han fruktade att allt skulle tagas ifrån honom. Jobs negativa tankar påverkade hans tro och det blev såsom han trodde. 
Bibeln berättar, att Job förlorade sin hustru och sina barn. Han förlorade all boskap, hus och hem. Han blev även svårt sjuk och blev lämnad ensam med sina plågor på grund av sin felaktiga tro.  Människorna i vår tid begår samma synd - synden att tvivla på Guds Ord och på Guds godhet. 
Se fortsättning nästa sida, som talar om: Tankens makt. Klicka här!
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren

Tillbaka till sida 1.

Innehållsförteckning

© Bror Espegren 1990