Välkommen till Bror Espegrens gästbok
Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan! 
 
 

5 302 personer har besökt gästboken som innehåller 65 meddelanden.

Författaren till "Den Apostoliska Kyrkans" hemsidor hade en önskan. Denna önskan var att få oss alla att förstå budskapet från Gud. På dessa hemsidor finns förklaring till mycket av de som många av oss funderar över och även förklaring till varför så många inte kan finna det dom söker hos olika kyrkor, sekter och samfund och därför vänder Gud och Jesus Kristus ryggen.

P.g.a. att författaren till dessa hemsidor gått vidare och inte längre kan besvara inlägg så är gästboken tyvärr stängd. Nedan finns sparade inlägg som vittnar om hur många människor funnit tröst och vägledning genom dessa sidor. 

Datum:  Söndagen den 25 augusti 2019, 20:00:11 
Namn:  Elisabeth J
Nummer:  66

Jag har tagit avstånd från kyrkor och religion då jag inte kunnat se sann gudomlighet i dessa. Nu förstår jag att Gud och Kristus finns inom oss om vi bara tillåter det. Det är bara jag som genom att ta emot budskapet inom mig kan finna frid och gudomlighet. 
/Elisabeth Datum:  Torsdagen den 20 juni 2019, 17:18:15 
Namn:  tomas
Nummer:  65

Till Bror Espegren Datum:  Torsdagen den 20 juni 2019, 17:16:55 
Namn:  tomas
Nummer:  64

Tack ! Datum:  Onsdagen den 8 augusti 2018, 21:20:11 
Namn:  M E
Nummer:  63

Allt får sin förklaring när man läser hemsidorna. Gud och Kristus finner vi inom oss, inte bland kyrkor, sekter o samfund.
Tack för budskapet som visar oss vägen till frälsning.

När allt stormar kring oss och världen rasar då finns trösten i Guds ord - att Herren är med oss!

Hur svårt livet än kan vara så har vi alla samma möjlighet att lämna allt i Guds händer, och kan vi lära oss att tacka Gud i livets alla förhållanden då har vi funnit frälsning.

Tack för budskapet! 
Datum:  Söndagen den 7 januari 2018, 11:51:29 
Namn:  Odd 
E-post:  odd.soerensen@gmail.com
Hemsida:  http://www.vsol.se
Hemort:  Varberg
Nummer:  62

Undervisa och vägled varandra i all vishet med psalmer, hymner och
andliga visor och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
Och allt ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Allt gott,
/Odd 
Datum:  Tisdagen den 19 september 2017, 15:35:42 
Namn:  Lena Olsson
Nummer:  61

Svar till Larz Gustavsson som skriver om treenighetsläran.

Jag vet inte hur jag ska förklara men förutom Gud, Vår Skapare som omtalas i Bibeln så talas det mycket om Jesus Kristus vår Frälsare och om Den Helige Ande.

I Apg. står det att lärjungarna skulle först få uppleva Den Helige Andes kraft för att sedan kunna vittna om Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata.
Jag har själv varit med i olika kyrkor men fann inte riktigt det jag sökte där.
Men genom Budskapet på denna hemsida "Den Apostoliska Kyrkan" som Bror har nedtecknat från Gud fann jag Den Fullkomliga Sanningen.
Läs t.ex. på första sidan länken "I det tempel som Jesus Kristus skapade i människans ande på Pingstdagen .... ".
Där kan Du läsa bl.a. att om en människa inte blir född av Guds Ord som Kärlek, Frid o.s.v och om inte Den Helige Ande ger liv i dessa Guds Ord , så kan inte människan komma in i Guds Rike.
Det finns många länkar att välja mellan på denna hemsida och jag kan betyga att alla dessa länkar är inspirerade av Guds Ande.
Hälsn. Lena 
Datum:  Tisdagen den 19 september 2017, 11:45:03 
Namn:  LARZ GUSTAFSSON 
E-post:  zluggo@gmail.com
Hemort:  Gävle
Nummer:  60

Jag är helt med på Hebr 13:13 samt Uppb 18:4, och givetvis även 1 Kor 16:22!

Men vad säger ni om den fullständigt obibliska, babyloniska och hedniska treenighetsläran?
Den om något har förgiftat kristenheten och givit folk en felaktig gudsbild.
Samma sak gäller det felaktiga dopet i "Faderns. Sonens & den Helige Andes namn".
Ingenstans i Bibeln ser vi att någon döptes på detta sätt.
Människor döptes i Herren Jesu Kristi namn.

Jehovas vittnen och treenighetslärare har båda missat den sanna innebörden i Kol 2:9 och 1 Tim 3:16.
Sök Gud! Vänd om! 
Datum:  Onsdagen den 17 maj 2017, 16:21:47 
Namn:  Gud i människans ande!
Nummer:  59

Det är förståeligt att människor idag inte tror på kyrkor eller samfund! Att få läsa om hur Gud och Jesus inte finns där utan inom oss, i vår ande, ger förklaring till hur världen ser ut som den gör - med gott och ont!
Alla som vill kan ta emot Guds ord i sin ande och leva efter Guds budskap, vare sig man råkats födas till någon religion eller inte. Detta går över allt - det går över religioner, landsgränser, om man är gammal eller ung!

Läs om Guds tempel i människans ande! 
http://369614.hotellet.bahnhof.net/Undervisn...
Datum:  Fredagen den 31 mars 2017, 09:20:47 
Namn:  Påskens budskap
Nummer:  58

Genom sin trofasthet vann Jesus Kristus en fullkomlig seger över djävulen på Golgata. 
Kan vi lära oss att tacka Gud i livets alla förhållanden, speciellt när det är svårt och problemen hopar sig - då har vi vunnit seger liksom Jesus Kristus genom trofasthet.

Påskens budskap är ett glädjens budskap som avväpnar djävulen om vi bara tror. 
Datum:  Torsdagen den 14 april 2016, 10:11:09 
Namn:  Tror på Guds Nåd och Kärlek
Nummer:  57

Det är en STOR Guds Nåd att få läsa dessa hemsidor.
Jag sökte tidigare i ganska många år i olika kyrkor men fann inte det jag sökte men genom Bror Espegrens hemsidor har jag fått en djupare SANN andlig vägledning till Guds Rike och Guds Kärlek.

Det är sant som Espegren fått uppenbarat från Gud att Bibeln har kommit med en STOR LÖGN när den påstår felaktigt och som också många kyrkor felaktigt undervisar om, att Jesus skulle sagt på korset: Min Gud, varför har Du övergivit mig?

Jesus TVIVLADE ALDRIG på Guds Nåd, inte ens på korset - utan Jesus sa: "Min Gud, jag tackar Dig, att Du INTE har övergivit mig." 

För om Jesus hade tvivlat på Guds Nåd, då hade Jesus INTE vunnit seger över satan.

Och det är likadant för oss alla - om vi skulle tvivla på Guds Nåd, då skulle det föra oss bort från Gud och vi skulle INTE då få uppleva Guds Nåd och Makt.

GUD ÄR GOD och Han vill hjälpa alla som kommer till Honom!!
Läs mer om Guds Underbara Nåd på hemsidan "Påskens Budskap" och på alla sidor som Espegren skrivit. 
Datum:  Tisdagen den 5 april 2016, 14:03:19 
Namn:  Tacksam
Nummer:  56

Livet är fullt av prövningar och ibland känns det övermäktigt! Att då få känna tryggheten i att Gud inte har övergivit någon, är ovärderligt.
Påskens budskap handlar just om detta - om hur Jesus t.o.m. på korset kunde tacka Gud och säga: "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig." Joh. 16:32. Datum:  Fredagen den 20 november 2015, 16:09:45 
Namn:  Tacksam
Nummer:  55

Jag är så tacksam för budskapet på dessa sidor. Finner inget som dömer fast jag felar, tvärtom kan jag läsa om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet som vi alla får ta del av om vi själva vill.
Vi lever i en värld där det stormar omkring oss och utan detta budskap hade jag inte orkat leva.
Den frid och glädje som bjuds alla och envar som vill ta emot Guds ande inom sig är evig.

Läs dessa sidor och känn den kraft som endast Guds ord kan ge. 
Datum:  Lördagen den 25 juli 2015, 21:16:18 
Namn:  Desireé
Nummer:  54

Det är så fantastiskt att få ta del av budskapet på denna sida och att faktiskt använda sig av Guds andar och den otroliga kraft som finns i kärlekens ande, godhetens ande, förlåtelsens ande med flera. 
Med hjälp av budskapet kan jag förlåta och älska de som förföljer och känna frid och glädje i mitt inre! Datum:  Onsdagen den 1 april 2015, 14:06:18 
Namn:  Dèsireé
Nummer:  53

Att få leva med tron att Gud aldrig överger någon övergår allt. Det ger en trygghet och frid som ingen människa kan ge, när det stormar omkring oss och vi står maktlösa.

Öppnar vi våra ögon ser vi hur vi varje dag får uppleva detta, även när vi tror att det inte är så, finns en mening i det som sker.

Tack för Påskens och glädjens budskap - och önskar er all välsignelse!

http://369614.hotellet.bahnhof.net/Golgata9.htm
Datum:  Tisdagen den 17 mars 2015, 05:52:10 
Namn:  Catharina 
Hemort:  Stockholm
Nummer:  52

Guds Kraft uppenbaras, i Tacksamhet till Gud! 

Vilken kraft, vilken vishet, vilken styrka vi kan bygga upp mot motgångar. Satan har i alla tider försökt slakta och förgöra. Samtidigt upplyste Jesus sina lärlungar, om kraften i Tacksägelse till Gud, som frigör och bygger upp människan och sade: att: "Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog." Joh. 10:10. 

Guds Ord säger, att det andliga mörkret har ingen makt över det andliga ljuset ty Gud säger, att: "Mörkret, har icke fått makt därmed." Joh. 1:5. 

Mina varmaste rekommendationer att läsa vidare på: 
http://369614.hotellet.bahnhof.net/Tankar3.html

Jag är så enormt hjälpt att bygga upp en inre frid med hjälp av denna tydliga tolkning!

Gud välsigne er och jag ber till Gud att ni ska få uppleva detta i er ande. 
Datum:  Lördagen den 31 januari 2015, 07:21:34 
Namn:  Catharina 
Hemort:  Stockholm
Nummer:  51

Tack för hemsidan som du lagt upp länkad från första sidan - Guds kärlek förmår allt. Kärlekens makt att hjälpa oss förstå, älska och förlåta. 

Det är en sådan kraft i det här budskapet. Ta till exempel förklaringen att Satan använder oss verktyg, det gör ju verkligen att vi kan förstå andra människor (och oss själva) på ett helt annat sätt med hjälp av Guds ord. Guds ord som är ljuset som kan hjälpa oss fördriva mörkret. Det är SÅ mäktigt. Vi kan välja att ta emot Guds ord (kärlek, renhet, rättfärdighet etc) i vårt inre och få uppleva "Guds rike är invärtes i eder"... Det är fantastiskt!

Jag blir så upplyft och stark att få ta del av det här budskapet. Tack!

Jag rekommenderar alla att läsa det här budskapet och öppna upp för att kunna ta emot det. http://369614.hotellet.bahnhof.net/1Kor13.html
Datum:  Måndagen den 19 januari 2015, 22:49:07 
Namn:  Maggan
Nummer:  50

Vill bara tacka för denna trösterika sida - när allt känns hopplöst, mörkt och tungt så behöver jag bara läsa någon av alla dessa sidor för att inse att jag har så fel, och att allt jag behöver göra är att öppna ögonen och se allt det positiva. Då blir jag full av tacksamhet och frid! Datum:  Söndagen den 28 september 2014, 07:51:48 
Namn:  Bosse
Nummer:  49

Ett innerligt tack för budskapet som beskriver "I Kristi kors finns en gränslös kraft". Det hjälper mig verkligen att se att vi har alla den möjlighet att låta Guds ord verka i oss och genom oss. Vi har alla den möjligheten om vi vill och vågar släppa in Guds ord i vårat inre. Ett budskap att bära med oss nu och i evigheten. Tack! 

Såsom du skriver: "En kraft, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd, Trofasthet, Barmhärtighet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. Om vi låter Guds Ord och Guds vilja få verka i oss och genom oss. Och om vi tillåter, att dessa goda egenskaper, som är ifrån Gud får växa fram i vår ande då skall vi få uppleva hur Ordet kommer att bryta ner den gamla syndiga människan i oss. Och samtidigt skapa ett nytt andligt liv i oss. Där vi, som Paulus kan säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. 
Datum:  Tisdagen den 2 september 2014, 20:46:08 
Namn:  Katarina
Nummer:  48

Ett stort tack för dessa hemsidor. De har hjälpt mig se ljuset i Guds ord och den renhet, rättfärdighet, kärlek etc det är att finna i ordet. Dagens samhälle är fyllt av hat, orenhet, hårda ord och det är underbart att ha fått hjälp att se de möjligheter vi har som människor. Jag är ofta inne här och hämtar kraft. Ett innerligt tack! Datum:  Onsdagen den 27 augusti 2014, 11:51:55 
Namn:  Ture Emanuel 
Hemort:  Hemse
Nummer:  47

Vi lever idag i en splittrad värld där tusentals människor dagligen ropar och påstår, att de funnit den rätta läran och alla ropar och säger: "Se här är Messias; eller: Se där är han!" Men Jesus varnade och sade: "Tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda." Mark. 13:21-22.

I Bibeln kan vi läsa om, att lärljungarna ställde samma fråga ang. den rätta läran. Då svarade Jesus dem och sade, att: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom Jesus Kristus." Joh. 14:1-6. 

Vi skall lägga märke till, att Bibeln tillsammans med historien upplyser oss tydligt om, att Jesus Kristus grundlade Den Apostoliska Kyrkan, alltså Det Andliga Templet i människans ande år 33 på Pingstdagen. Apg. 2:1-21. 

Bibeln upplyser oss om, att aposteln Stefanus ca 60 år ef. Kr. vittnade om, att Gud och Jesus Kristus skulle bo i detta Tempel, alltså ha sin boning i människans ande, så har de olika kyrkorna under ca 2000, i genstridighet och mot Guds Ord fortsatt, att bygga kyrkor av sten och trä och sedan påstår de i sin andliga blindhet, att dessa stenkyrkor är Guds hus. 

Aposteln Paulus upplyste Korintierna i sitt brev ca. 60 år ef. Kr. och sade till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?" Men denna upplysning har inte de olika kyrkorna brytt sig om, utan de har under 2000 år och fram till vår tid fortsatt, att bygga sina kyrkor av sten och trä och kallar sina kyrkor för Guds hus. 1 Kor. 3:16. 

Det finns i dag skaror av människor, som påstår, att de är frälsta och hör Guds rike till. Men när de blir prövade med Guds Ord så visar det sig, att de inte funnit Jesus Kristus levande i sin ande på grund av genstridighet och ohörsamhet mot Guds Ord. 

Jesus Kristus säger ännu i dag, att: "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Johannes 3:3. 

Lyssna! 
Kraften, att bli fri från all synd och all orättfärdighet finns i Ordet. Joh. 1:1-5. 

Och så säger Bibeln, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!" (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.) 

Det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande, o.s.v. Hälsar
Ture Emanuel 
Datum:  Fredagen den 22 augusti 2014, 18:40:04 
Namn:  Daniel Collin
Nummer:  46

Öppna upp era hjärtan för hela mänskligheten,
Tänk efter själva, Gud har skapat en man och en kvinna, är det då möjligt att hela mänskligheten inte
är släktingar? Datum:  Söndagen den 10 augusti 2014, 10:40:00 
Namn:  Desirée
Nummer:  45

Har precis läst sidan om att bli född på nytt och allt är så klart beskrivet. http://369614.hotellet.bahnhof.net/Helgad.html
Det är upp till oss att ta vara på och låta Guds Ord bli verksamt inom oss. Blir vi ägare till alla dessa goda andar och lever så, kan ingen eller inget ta den friden ifrån oss, och lyckan att få tacka Gud i livets alla förhållanden.
Tack för dessa sidor av ljus i vår mörka värld. De gör att man orkar möta motgångar. Datum:  Fredagen den 11 juli 2014, 08:17:23 
Namn:  Maria 
Hemort:  Sigtuna
Nummer:  44

Jag vill än en gång tacka dig för Guds ord som du hjälper oss att förstå på ett så enkelt och rent sätt. Det är så rent och djupt översatt direkt från bibeln och jag ser verkligen att det är skrivet direkt med Guds ord som bas och verklighet. Jag har skrivit det förr men det är värt att upprepas, det jag känner i min ande är att det är en tolkning direkt från en kärleksfull Gud som är renhet, rättfärdighet, kärlek etc. Ta bara den sidan - "Guds kärlek förmår allt", som är så skilt från kyrkornas tolkning som dömmer, dömmer och dömmer. Jag är evigt tacksam till Gud för den hjälp jag får att genom dessa hemsidor se och förstå att "Guds rike ä invärtes i Eder".

Gud välsigne dig! 
Datum:  Onsdagen den 12 mars 2014, 18:09:36 
Namn:  Marga
Nummer:  43

Mäktigt att få läsa om grunden till dagens kyrkor, och att alla dessa kyrkor och samfund bygger sina läror på den Katolska kyrkans villolära.
Idag är det ju ett högaktuellt ämne då människor vacklar mellan den ena tron till den andra.

http://369614.hotellet.bahnhof.net/index24.html

Tacksam för att få läsa dessa sanningar att dagens skenheliga kyrkor inte är den rätta vägen till frälsning.

Jag tror att många tar avstånd från Gud idag, just pga kyrkorna. Önskar att alla fick ta del av detta budskap. 
Datum:  Torsdagen den 27 februari 2014, 11:26:28 
Namn:  Maria 
Hemort:  Sigtuna
Nummer:  42

Kära Bror, 

Jag är så tacksam för budskapet som du hjälper oss se på ett så klarsynt enkelt och icke dömande sätt. Ta bara sidan som du har högst upp på första sidan just nu - Ordet och tankens makt. Fantastiskt klarsynt och det är verkligen upp till oss, jag citerar: "Det betyder, att om vi tänker negativa tankar så får vi också skörda negativa tankar. Om vi däremot tänker goda positiva tankar då får vi också skörda goda och positiva tankar. För mig hjälper det och jag rekommenderar alla varmt att läsa mer på: http://frikyrka.se/Tankar7.html

Gud välsigne dig! 
Datum:  Måndagen den 17 februari 2014, 22:41:31 
Namn:  Raoul Erixon 
E-post:  modma7@home.se
Hemort:  Torpshammr
Nummer:  41

Frid!
Jag upplever oerhörda saker i mitt inre när jag läser dina sidor! Samma inverkan som min fars predikningar hade på mig i min ungdom. Hans starkaste budskap var det om "att gå ut till Honom Utanför Lägret och dela hans smälek och bära Hans Kors". Jag är yngste son till en hemkallad profet, Helge, som med ett profetiskt väckelsebudskap stoppades av LP i Nyhem 1942 och därefter "förvisades" till rörelsens ytterområden!
Jag har tolkat hans oläsliga dagbok och citerar 
delar på FB!
GUD MED OSS! Datum:  Torsdagen den 6 februari 2014, 02:44:53 
Namn:  Catharina 
Hemort:  Stockholm
Nummer:  40

Guds kärlek förmår allt - rekommenderar er verkligen att läsa den och låt budskapet få nå in! http://369614.hotellet.bahnhof.net/1Kor13.html
Vilket djup och vilken insikt i budskapet. Jag har läst denna sida många gånger tidigare men aldrig förstått den på djupet som jag nu precis fick göra. Ikväll blev jag välsignad att "känna" vilken möjlighet vi har om vi tillåter det gamla dö och låta Guds ord och kärlek växa inom oss. 
Tack för detta starka budskap - Gud välsigne dig! Datum:  Söndagen den 2 februari 2014, 13:27:25 
Namn:  Lena karlsson
E-post:  leenakarlsson-@hotmail.com
Nummer:  39

Jag tackar Herren, för att jag syndare hittade dina sidor Bror. Jag har länge sökt Nåd ock frälsning. Gått in på fel vägar,tyvärr har jag mått allt sämre, och trott att det inte finns något hopp för mig. När jag läser dina sidor känns det som det även finns hopp för mig. 

Välsignad vare du bland människor i Jesu namn.

Lena Karlsson 
Datum:  Måndagen den 30 december 2013, 10:05:35 
Namn:  Catharina 
Hemort:  Stockholm
Nummer:  38

En hälsning till alla med varma rekomendationer att läsa Julens Budskap: http://frikyrka.se/Julen2013.html
där vi får en vägledning till hur vi kan leva med en total inre frid om vi öppnar upp oss och tar emot Jesus Kristus och Guds ord i vårat inre. Vi har alla en möjlighet att få uppleva denna inre frid.

Tack för Julens Budskap - mycket starkt förklarande, det gav mig mycket att tänka på och be för.
//Catharina 
Datum:  Lördagen den 28 december 2013, 12:45:44 
Namn:  Lennart Ö
E-post:  sikohman@hotmail.com
Nummer:  37

Bruden är de som följer vad Jesus sagt och gjort . Jesus själv är Brudgummen .
I Jesaja står det om hur det kommer att vara och bli med alla församlingar :Och på den tiden skola sju kvinnor fatta i en och samma man och säga: "Vi vilja själva föda oss och själva kläda oss; låt oss allenast få bära ditt namn, och tag så bort vår smälek." (Jes. 4:1) 
Dessa 7kvinnor är församlingar , som vill föda sej av sin egen mat , de vill inte äta och nära sej av Guds ordet = sanningen ! De vill ha kvar sina egna kläder och bestämma hur det ska vara , de tycker sej vara bra nog i sin egen klädnad , ingen brudeklädand .
Men de vill bära hans namn = ett religiöst utanpåverk,
och de vill inte möta prövningar eller bära något kors, De säjer ju Ta bort smäleken.

Lennart Ö 
Datum:  Lördagen den 28 december 2013, 00:41:08 
Namn:  Maria
Nummer:  36

Utan detta budskap vore världens grymhet outhärdlig. Jag är så innerligt tacksam. Maria Datum:  Onsdagen den 25 december 2013, 23:41:50 
Namn:  Lennart Öhman
E-post:  sikohman@hotmail.com
Nummer:  35

Allt går mot sin upplösning !
Guds ord talar precis som Bror har skrivit ang i de 
yttersta tiderna hur många människor kommer att vara .
Men då gäller det för oss att inte gå in på den vägen, när vi blir föraktade och ansedda som om vi vore mindre vetande .
Guldkalven som det står om I Moseboken , har vuxit till en guldko och avlat av sej över allt !
Därför när vi nu ser allt som ska övergå jorden , ska vi inte bli rädda , det står ju då nalkas vår förlossning , och alla vet ju att före en förlossning är det födsloverkar ! Datum:  Måndagen den 16 december 2013, 16:00:13 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  34

Jag vill bara göra ett viktigt tillägg till mitt förra inlägg.
Jag har tidigare varit med i Frälsningsarmén och varit på möten på Livets ord, Pingstkyrkan och andra kyrkor och även kollat på Internet, men där fann jag inte det jag sökte, andligt sett, men då jag läste budskapet här på Den Apostoliska Kyrkans hemsida, fann jag det jag sökte.
Här finns undervisning som är enligt Guds Ord och Guds Ande och möjlighet att uppleva frälsning och helgelse och Guds Fullkomliga Kärlek och Nåd!
Hälsningar Lena Datum:  Måndagen den 16 december 2013, 15:19:58 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  33

Jag är så tacksam att få läsa sidan om Julens Budskap på denna hemsida!
Det är så välsignat och vägledande att läsa. Man upplever Guds Nåd och Kärlek när man läser den. Jag vill också säga till Arn som menar att Espegren ger sig själv goda vitsord och att det istället ska vara Gud som ska ge goda vitsord om någon, så förstår jag inte vad Arn menar.
Jag har läst Espegrens hemsidor i många år och jag kan inte finna någonstans att han ger sig själv goda vitsord, tvärtom hänvisar han i alla sina hemsidor till Guds Ord , ofta till bl.a. där Jesus säger; "mig förutan kan ni ingenting göra" och andra Guds Ord, som talar om att ära Gud, för Hans underbara makt och Nåd att vilja hjälpa oss människor.
Jag har också träffat Espegren många gånger och han har alltid framhållit att vi inte ska se på människor utan endast på Gud och vad Guds Ord säger och vad Gud kan göra!
Espegren vittnar ju också om att han själv upplevt Guds Nåd och det är ju inte något fel.
Då kan du ju Arn också anmärka på aposteln Paulus och andra profeter som också skrivit i Bibeln om att de upplevt Guds Nåd och Kärlek och
andra människa som har upplevt Guds Nåd!
GUDS Välsignelse önskar jag oss alla.
Hälsningar Lena Datum:  Torsdagen den 12 december 2013, 20:49:40 
Namn:  Catharina 
Hemort:  Stockhom
Nummer:  32

Än en gång tack för dessa hemsidor som leder vägen till ett andligt liv, utan att dömma och utan att kräva. Budskapet som presenteras här är en ren tolkning av Bibelns ord, utan förvrängning att passa den hiarkiska kyrkoverksamheten eller för den skull det världsliga. Det visar en enkel väg att nå en andlig frid - om vi vill, om vi är beredda att ge upp det värdsliga. Gång på gång kan vi läsa på dessa hemsidor hur Bror lyfter Gud och Guds ord över allt annat. Jag har aldrig sett att Bror hävdar sig själv utan på ett enkelt sätt hjälper oss förstå Bibeln och dess budskap med ordet som det högsta. Som Margaretha skriver - var och en själv är ansvarig för sina egna handlingar och att man själv väljer om man vill tro och ta emot Guds ord. Jag finner en enorm frid i att få hjälp att ta emot Guds ord via dessa hemsidor - och det kommer jag fortsätta med. 
Gud välsigne Er! Datum:  Tisdagen den 10 december 2013, 09:45:47 
Namn:  Margaretha
Nummer:  31

Inte på något sätt har Bror Espegren vitsordat sig själv eller tagit äran åt sig för något. 
Istället betonar han vikten av att var och en själv är ansvarig för sina egna handlingar och att man själv väljer om man vill tro och ta emot Guds ord. Datum:  Söndagen den 8 december 2013, 16:38:55 
Namn:  Arn.
Nummer:  30

Jag citerar -

OBS! Du som läser mina hemsidor, skall veta, att det är inte Bror Espegren, som du tar avstånd ifrån. Utan det är Guds Ord, som du vänder dig bort ifrån. Och jag skriver inte för att döma eller anmärka hur du lever ditt liv, ty det bestämmer du själv. Jag skriver och bär fram samma budskap, som Jesus Kristus och lärljungarna predikade. Och det är du själv som bestämmer, att tro, eller inte tro på det som Guds Ord upplyser om. 

Jag kommenterar -

" Inte håller den provet som giver sig själv gott vitsord,
utan den Herren giver sådant vitsord " !.

Arn. 
Datum:  Lördagen den 5 oktober 2013, 08:11:34 
Namn:  Margaretha
Nummer:  29

Oj, vilken fantastisk redogörelse. Jag har äntligen fått läsa hela och det är helt fantastiskt. 
Allt är sant och lätt att förstå. Vad jag inte förstår är att människan kan tro på kyrkan och dess ytliga jippon. Det var verkligen en mästerlig sida. 
Tack för all möda du står ut med för ordets skuld, så att vi vanliga får chans att se och förstå.

http://369614.hotellet.bahnhof.net/Undervisn...
Datum:  Måndagen den 16 september 2013, 12:05:02 
Namn:  Bror Espegren 
E-post:  bemanuel@bahnhof.se
Hemsida:  http://369614.hotellet.bahnhof.net/Noa9....
Hemort:  Uppsala
Nummer:  28

Noas budskap är ett mycket allvarligt budskap till vår tid. Läs och ta emot frälsningen och helgelsens budskap innan det blir för sent!

http://369614.hotellet.bahnhof.net/Noa9.htm
Datum:  Söndagen den 8 september 2013, 13:05:13 
Namn:  Bror Espegren 
E-post:  bemanuel@bahnhof.se
Hemsida:  http://www.frikyrka.se
Hemort:  Uppsala
Nummer:  27

Tillägg till föregående inlägg:
Guds Frid Birgitta!

En sak som är mycket viktigt om Du vill leva, som en sann kristen, är att inte hata eller förakta någon präst eller predikant. Utan att istället i ödmjukhet bedja till himmelens Gud för alla människor. Ty Jesus sade, att: "I haven hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma? Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma? Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig." Matt. 5:43-48.

Har Du några frågor om den sanna vägen till ett nytt andligt liv. Skriv till: bemanuel@bahnhof.se

Fridshälsningar
Bror Espegren 
Datum:  Söndagen den 8 september 2013, 11:53:58 
Namn:  Bror Espegren 
E-post:  bemanuel@bahnhof.se
Hemsida:  http://369614.hotellet.bahnhof.net/
Hemort:  Uppsala
Nummer:  26

Guds Frid Birgitta!
Jag träffar dagligen människor, som berättar, att de inte kan finna kontakt med himmelens Gud och Jesus Kristus i den kyrka, som de tillhör. Anledningen är, att kyrkorna i vår tid har blandat in det världsliga med Guds Ord och därmed har de i sin andliga blindhet skapat andliga ljumma budskap, som för människorna bort från den, Kärlek, Frid och Glädje. Ja, bort från Guds Nåd och Barmhärtighet, som Jesus Kristus och apostlarna förkunnade. Och att det skulle bli så, i vår tids kyrkor och kapell, stämmer med Bibelns profetior. 

Ty aposteln Paulus säger i sitt brev till Timoteus, att: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud." (Det betyder, att människorna skall älska det negativa, som är från djävulen och förakta det positiva, som är från himmelens Gud och Jesus Kristus.) "Ty, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft." 2 Tim. 3:1-5. 

Bibeln talar tydligt om hur de negativa makterna, som är från djävulen skulle föröka sig i vår tid, med girighet, kärlekslöshet, otrohet, själviskhet, våld och all annan orättfärdighet. 

Många människor som jag har talat med och som bekänner sig, som kristna, har sagt att de är djupt olyckliga och de vet inte hur de skall kunna klara upp sina svårigheter och bli fri från sitt negativa tänkande, ty de negativa tankarna kommer ständigt åter gång på gång och förstör det andliga livet. Jesus Kristus jämförde djävulens negativa tankar med en tjuv och sade, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra..." Joh. 10:10. 

Ja, Jesus Kristus profeterade om den sista tiden och sade, att: "På jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid folkhavets och vågornas dån." Luk. 21:25. 

Många bekännande kristna, som jag talat med, som inte funnit den Gud och Jesus, som apostlarna predikade om. Har sagt, att då de frågat sin präst eller predikant vad de skall göra för att finna det andliga livet, med Guds Frid och Glädje, så står även de rådlösa och kan inte ge något andligt svar.

Har Du några frågor om den sanna vägen till ett nytt andligt liv. Skriv till: bemanuel@bahnhof.se

Fridshälsningar
Bror Espegren 
Datum:  Lördagen den 7 september 2013, 12:45:28 
Namn:  Brigitta G 
Hemort:  Göteborg
Nummer:  25

Kära Bror, tack för att du hjälper oss människor att tolka Bibeln på ett så rent och ej dömmande sätt. Jag har varit med i flera kyrkor och samfund och i vart och ett av dem har jag blivit dömd. Den rena tolkning av Guds ord som du hjälper oss att se i och med dessa sidor ger mig en sådan kraft att leva kvar i denna annars så hårda Värld. Jag har slutat att gå till Kyrkan och lyssa på det Värdsliga hyckleriet - istället är jag varje dag inne på dina sidor och läser och tar emot Guds ord. Tack!

Guds Välsingnelse önskar jag dig,
Birgitta 
Datum:  Fredagen den 16 augusti 2013, 17:23:28 
Namn:  Margaretha
Nummer:  24

Tack för att jag får ta del av dessa sidor, och upptäcka glädjen och tryggheten i att få förlita sig på Gud och hans trofasthet.

All Guds välsignelse önskar jag Er. 
Datum:  Onsdagen den 29 maj 2013, 02:43:31 
Namn:  Torbjörn
Nummer:  23

Mycket intressant läsning med den renaste och minst dömande tolkning av Guds orf.. Datum:  Fredagen den 26 april 2013, 15:11:38 
Namn:  André Bergström
Hemsida:  http://www.reportage2.se/
Nummer:  22

Bror Espegren

Tack för en fin hemsida med ett viktigt sant kristet budskap!

Jag önskar alla en trevlig och solig vår! 
Datum:  Fredagen den 19 april 2013, 14:45:29 
Namn:  Bo Asplund 
E-post:  bo.kgard@gmail.com
Hemort:  knivsta
Nummer:  21

Jesu Frid käre broder!

Tackar Jesus, att du lägger ut budskapet om Frälsning, att du visar oss den rätta vägen till Herren Jesus på din hemsida.

Det betyder mycket för oss alla, att kunna vandra efter Guds Ord som du förmedlar på ditt sätt till oss.
I den här tiden som vi befinner oss nu, kommer vi att bli förföljda och hatade av alla som inte har tagit emot Jesus till Räddning...

Vi skall hålla fast i Jesus som är vår räddning!
Utan, Den Helige Anden, kan vi inget göra...

Genom DHA, får vi kunskap om hur vi skall vandra, Han är Vägen Sanningen och Livet!

Jesu Frid Käre Bror!

/Bosse 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 16:34:03 
Namn:  Catharina L 
Hemort:  Stockholm
Nummer:  20

Som jag skrivit tidigare har jag följt Brors hemsidor under många år och är inne dagligen och hämtar kraft att leva i denna hårda Värld. Det som skiljer detta budskap från Prästers och andra Predikanters är att det är totalt osjälviskt. Grundar sig på Guds ord och kraften i det. De som inte ser det - vill inte se det. Det är så enkelt, klart och tydligt och så fyllt med Guds kärlek. Det som är unikt med Espegrens hemsidor är att de grundar sig helt på skriften och Guds ord. Det finns många villoläror men läser man dessa hemsidor och tar det till dig i djupet - ser man att det är fullt av Guds kärlek, renhet, barmhärtighet och nåd. Det kräver ingenting utan ger oss en möjlighet att leva i ett med Gud. 

Jag är enormt tacksam för dessa hemsidor - det ger mig en enorm kraft och förståelse i hur jag kan leva som en sann kristen. 

Tack och Gud välsigne Er alla! 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 12:37:54 
Namn:  Arne Strand. 
E-post:  arn3777@hotmail.com
Hemort:  -
Nummer:  19

Till Lena !.

Jag upprepar -

Du förstår inte Mitt Kors eller Min Börda !

Adjö du oförstående.

Arne Strand. 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 12:22:22 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  18

Till Arne Strand:

Du skrev till mig, citat: "Vi har alla vår Börda/Kors att bära"!.

Jag förstår att en människa med ett sådant brinnande öppet hat får uppleva hemska bördor, ty Gud är rättvis.

Men om du läser Bror Espregrens hemsidor, så får du vägledning att bli av med dessa bördor genom Jesus Kristus, för jag levde en gång med bördor, som plågade mig natt och dag, men då jag läste Espegrens hemsidor, fick jag nåd att se vägen till befrielse, såsom jag hört även många andra fått uppleva då de läst hemsidorna.

Och jag ber att Gud ska välsigna dig, så att du förstår budskapet på hemsidorna.

Hälsningar Lena 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 11:42:32 
Namn:  Arne Strand. 
E-post:  arn3777@hotmail.com
Hemort:  -
Nummer:  17

Till Lena.

För att fatta mig kort -

"Vi har alla vår Börda/Kors att bära" !.

Och ni kan absolut inte förstå Min/Mitt !.

Arne Strand. 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 11:35:25 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  16

Detta är ett svar till Arne Strand:

Det är förvånande och hemskt att läsa ditt inlägg som är så hatiskt mot Gud och Espegren och hans hemsidor och särskilt som du, efter vad jag läst tidigare i dina inlägg, bekänner dig som kristen.

Jag har varit med i Frälsningsarmén som löjtnant
tidigare, och även tidigare besökt många olika församlingar, men upplevde inte denna djupa andliga undervisning där, som jag sedan funnit på Espegrens hemsidor och jag har även träffat Espegren många gånger och då hört sådan andlig undervisning som jag sökt efter i många år, - en undervisning som är helt enligt Guds Ord och Guds Ande.

Och jag vet, att det finns en hel del människor som, bl.a. jag själv, har tackat Gud för en sådan undervisning - som skulle leda till ett paradis på jorden om vi alla tog emot den i vår ande.

Och det är ju också Guds mening med denna andliga undervisning.

Espegren har ju offrat hela sin tid att få ut budskapet och det tar ju mycken tid att skriva ner ett andligt budskap, och det är Gud som inspirerar Espegren.!

Och jag kan inte se att det är fel att lämna ett postgiro att skicka pengar till för bl.a.annonsering , så att Guds Budskap kommer ut till alla människor.

Och allt sådant kostar pengar.

Medlemmar i andra kyrkor ger ju bidrag och kollekt till deras kyrkor.

Men med ett sådant andligt budskap som Espegren frambär som är från Gud blir det reaktioner, några tyvärr negativa, som från dig Arne Strand.

Det var likadant när Jesus levde och undervisade, då fanns de dom som valde bort även Jesus, för att det var ett andligt budskap.

Jag önskar att du Arne Strand såg ditt hat, som inte är från Gud och att du tog emot Guds Kärlek och Nåd, så att du kunde se att Espegrens hemsidor endast är Guds bästa för alla människor.
Hälsningar Lena 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 11:18:34 
Namn:  Arne Strand. 
E-post:  arn3777@hotmail.com
Hemort:  -
Nummer:  15

Till Bror Espegren.

Det står skrivet -

"Vännens slag givas i Trofasthet,
men Ovännens Kyssar till Överflöd" !.

Samt -

" De som inte giva rum för Kärleken till Sanningen i sina Hjärtan - " !.

Kärleken är först och främst till Sanningen !.

Lär er vad dessa Ord Betyda - 
ty -
Guds Rike består inte av Ord utan av Kraft.

Ni är ingen Apostel om ni nu inbillar er det.

Arne Strand. 
Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 11:05:21 
Namn:  Bror Espegren 
E-post:  bemanuel@bahnhof.se
Hemsida:  http://369614.hotellet.bahnhof.net/
Hemort:  Uppsala
Nummer:  14

Svar till Arne Strand: Jag önskar att jag kunde formulera mitt svar till Dig så att Du kunde se och förstå den Kristi kärlek jag har till Dig. Ty jag har under ca 60 år, som jag predikat Kristi evangelium, lärt mig, att förstå allvaret i Guds Ord, som säger, att vad vi människor sår, det får vi också skörda. Och därför ber jag till himmelens Gud, om nåd att förstå Dig Arne Strand. Förlåta och älska Dig med Jesu Kristi kärlek. Samt ber jag till himmelens Gud och Jesus Kristus, att De av nåd fördriver hatet och föraktet i ditt inre. Gud välsigne Dig min vän. Hälsar Bror Espegren 
Senast redigerat av Bror Espegren (2013-04-07 11:11:46)Datum:  Söndagen den 7 april 2013, 07:31:58 
Namn:  Arne Strand. 
E-post:  arn3777@hotmail.com
Hemort:  -
Nummer:  13

Jaha - nu tigger Fanskapet Pengar också - det kan bara bro på att Gud i Herren Jesus Kristus inte är med Denne Hycklare !.

Jag citerar -

Obs! Jag är 85 år, som skrivit ner budskapet på dessa hemsidor och jag önskar att jag kunde annonsera i olika tidningar för att få ut budskapet till så många människor som möjligt. Men då jag lever på en mycket låg pension ca 4000 i månaden har jag ingen möjlighet att kunna förverkliga denna önskan. Därför ber jag dig om hjälp, att få ut detta budskap. Kristusförsamlingen i Uppsala. Postgiro 792034-1. 

Kommentar.

Fanskapet vittnar om att dennes Herre tigger Pengar.

Gud bevare oss från denne Självbedragne Bedragare,
som bedrar Människor med Skenfagert Skrivande.

Det står att fylla i E-post är frivilligt, men icke, bara lögnens Ande kan fara med sådant beteende.

Arne Strand. 
Datum:  Tisdagen den 5 februari 2013, 13:10:20 
Namn:  Bror Espegren 
Hemsida:  http://369614.hotellet.bahnhof.net/Helga...
Hemort:  Uppsala
Nummer:  12

Aposteln Paulus fick uppleva, att det inte gick att fördriva mörker med mörker. Och han förstod, att det inte gick att fördriva det onda med det onda. Ty Jesus Kristus hade sagt, att: "Mig förutan kunnen I intet göra." Joh. 15:5.

I sitt sökande fann Paulus Jesus Kristus i Guds Ord. Och Paulus fick uppleva hur Guds Ord födde honom till en ny andlig skapelse, ty i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. 

Se förklaring: http://369614.hotellet.bahnhof.net/Helgad.html
Datum:  Lördagen den 26 januari 2013, 20:32:45 
Namn:  keijo 
E-post:  k.leppioja@hotmail.com
Hemort:  södertälje
Nummer:  11

Gud är kärlek halleluja amen och amen och vi vill var med när Gud vill utgjuta den Heliga Anden på oss til för frälsning till folk och helande till sjuka och allt detta är i in Jesus blods seger och löfterna kan ej svika låt oss fröjda och tacka Herren idag,tack var välsignat ,keijo södertälje Datum:  Torsdagen den 24 januari 2013, 10:37:43 
Namn:  Bror Espegren 
Hemsida:  http://369614.hotellet.bahnhof.net/1Kor1...
Hemort:  Uppsala
Nummer:  10

Arne Strand skriver den 01 juli 2010. 20:49 

"NI ÄR –
ONYTTIGA – IDIOTERS – ONYTTIGA – IDIOTER,’
SÅ HYCKLARE NI ÄR !!!.

Arne Strand."

Så säger Guds ord till Arne Strand, att: "Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting." 1 Kor. 13:4-7.
Hälsar B.E. 
Datum:  Söndagen den 13 januari 2013, 12:05:55 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  9

Jag har själv predikat lite i Frälsningsarmén för ganska många år sedan, när jag var i 20-års åldern efter jag tröttnat på vad denna värld hade att bjuda på.
Men trots att jag kände till Guds Nåd och Kärlek och upplevde att det var det bästa varje människa kan uppleva, så visste jag inte riktigt hur jag skulle få uppleva detta på ett fullkomligt sätt. Och jag fann inte heller detta jag saknade och längtade efter i min ande i andra kyrkor heller, t.ex Pingstkyrkan eller Livets ord eller andra kyrkor, så jag lämnade alla dessa kyrkor. 
Så fann jag Den Apostoliska Kyrkan och fick även träffa Bror Espegren, som undervisade på ett andligt sätt, så jag häpnade när jag såg vad jag och många andra missat.
Och blev också förskräckt över vad vi missat av Guds Nåd, t.ex. där Guds Ord säger att vi måste födas på nytt, för att bli Guds barn och t.ex. i liknelsen om vetekornet får vi en tydlig beskrivning om hur det går till, se länk http://369614.hotellet.bahnhof.net/Svar4fral...
Och jag tackar Gud för Den Apostoliska Kyrkans hemsidor, där undervisningen är inspirerad av Guds Ande och Guds Ord och detta är Ovärderligt!
Även om livet inte alltid går som på räls och vi kan stöta på problem ibland, så är det värt att tro på Gud och det är lika för alla som vill uppleva Gud, det kan vi läsa om i Bibeln, och hur Gud grep in och räddade de som trodde på Honom när allt hopp var ute, mänskligt sett, och Gud är likadan idag, 
Guds Nåd och Kärlek är Ovärderlig och det finns inget som är bättre än det Gud kan ge oss.
Må Gud Välsigna Bror Espegren att fortsätta med Guds Verk!
Och må Gud Välsigna och hjälpa oss alla i hela världen !
Hälsningar Lena Datum:  Fredagen den 4 januari 2013, 17:42:41 
Namn:  Catharina L 
Hemort:  Stockholm
Nummer:  8

Kära Bror, 

Jag är dig evinnerligt tacksam för den hjälp jag fått i så många år att tyda Guds budskap. Den hjälp jag har fått genom dessa hemsidor att förstå Guds ord har gjort mig stark i min tro och att jag inte behöver kyrkor, präster eller annan Värdslig inblandning i min kontakt med Gud. Dina hemsidor hjälper mig alltid att komma längre i min tro och närhet till Gud. Jag önskar att ALLA på denna jord skulle ta till sig detta och förstå enkelheten i Guds ord. Präster har tagit i praxis att komplicera det så att Vi ska känna oss tvugna att vara med i kyrkor etc. Jag är en återkommande läsare av dina hemsidor och för varje gång jag läser dem, kommer jag närmare i min tro. Gud Välsigne dig! 
Mvh, Catharina 
Datum:  Torsdagen den 3 januari 2013, 17:09:14 
Namn:  Margaretha
Nummer:  7

Jag önskar att alla var förunnade att få del av detta budskap. Inte en dag skulle jag orka leva utan vetskapen att det finns en Gud som endast består av kärlek, renhet, tacksamhet osv och att allt vi behöver göra är att ta emot dessa egenskaper inom oss. Ingen är övergiven.

Tack för dessa hemsidor som ger ljus och hopp i mörka tider. 
Datum:  Onsdagen den 24 oktober 2012, 04:55:53 
Namn:  Birgitta L 
Hemort:  Piteå
Nummer:  6

Tack för budskapet du förmedlar. Jag mår bra av att tro på Guds ord såsom du beskriver det. Jag känner att det är direkt från Gud, så icke dömmande o rent. Jag hämtar styrka varje dag genom dina hemsidor. Tack! Datum:  Söndagen den 9 september 2012, 08:24:48 
Namn:  ...tacksam
Nummer:  5

Jag är så otroligt tacksam för dessa ord och denna förkunnelse. De gör att jag klarar av att leva i denna värld så full av ondska, missförstånd och hemskheter.
Jag önskar att alla kunde få ta del av, och förstå innebörden - då har man nått till Guds Rike redan. Datum:  Torsdagen den 6 september 2012, 02:34:18 
Namn:  Therese S.
Nummer:  4

Tack för detta underbart rena budskap som du presenterar här. Jag har aldrig tidigare hört något liknande. Jag är verkligen berörd av enkelheten i budskapet. Det skiljer sig så från präster och predikanter - i kyrkan är man tvingad in i ett bås och om man inte tyglar sig till kyrkans regler är man ute... Det du beskriver här är på intet sätt dömmande eller krävande. Här kommer jag att gå in och läsa ofta.. Datum:  Tisdagen den 28 augusti 2012, 12:21:00 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  3

Jag vill göra ett viktigt tillägg till mitt förra inlägg.
Innan jag läste Den Apostoliska Kyrkans Hemsida, så hade jag en tro på Gud och Hans Kärlek, men visste inte ändå hur jag skulle uppleva det fullt ut.
Men genom undervisningen på Den Apostoliska Kyrkans Hemsida, läste jag bl.a. om: "tro att det är eder givet; och det skall ske eder så." Mark. 11:24. 
Bror Espegren skriver om att han har pratat med många bekännande kristna, som väntar på att något andligt skall ske med dem längre fram i tiden. De har inte förstått, att det de väntar på redan är dem givet. Jag glömmer också ibland att Bibeln säger, att Jesus Kristus: "Har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse." Efe. 1:3. Läs mer om detta på länken: http://369614.hotellet.bahnhof.net/Undervisn...
Det är allvarligt och förfärligt att missa detta, men vilken Guds Nåd att få kännedom om detta och få leva i detta.
Guds Välsignelse till oss alla
önskar Lena Datum:  Söndagen den 26 augusti 2012, 10:32:06 
Namn:  Lena Olsson 
Hemort:  Uppsala
Nummer:  2

Jag har tidigare under ett antal år varit med i olika kyrkor och även sökt på Internet men fann inte där den Guds Nåd och Kärlek jag sökte.
Så jag är mycket tacksam och glad till Gud att jag för ganska många år sedan, fann denna hemsida , Den Apostoliska Kyrkans hemsida, där man kan läsa i alla länkar om den Guds Nåd och Kärlek jag sökte och som visar oss alla vägen tillbaka till Gud och Himmelriket.
All undervisning i dessa länkar är inspirerad av Guds Ande i Kärlek och förmaning, så vi inte må gå miste om Guds Nåd.
Må Gud hjälpa oss i dessa tider, som enligt Guds Ord är oandliga tider.
Hälsningar Lena Datum:  Torsdagen den 23 augusti 2012, 08:34:27 
Namn:  Catharina
Nummer:  1

Jag har följt dIna hemsidor i många år och jag slutar aldrig förundras över sanningen i det presenterade budskapet. Man känner verkligen vilken kontakt du har med Gud och jag tänker ofta att budskapet är så enkelt och i enlighet med Guds ord. En av mina favoritsidor är "Ordet och tankens makt - http://369614.hotellet.bahnhof.net/Tankar7.html

Catharina 


 
 

Tillbaka till hemsidan